Gala Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina za nami

XX gala wręczenia Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina za nami. Było to święto działaczy kultury i członków organizacji pozarządowych działających na różnych polach na rzecz swojej społeczności. W piątek 4 września w czytelni biblioteki publicznej w Szubinie, w obecności władz miasta i samorządowców oraz duchowieństwa i licznie przybyłych gości odbyło się uroczyste wręczenie medalu oddziałowi Akcji Katolickiej przy parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie oraz profesorowi zwyczajnemu, dr. hab P. Waldemarowi Kuligowskiemu etnologowi i antropologowi, szubiniakowi
z pochodzenia. Oddział Akcji Katolickiej, którego wieloletnim prezesem jest P. Danuta Siewkowska działa od 22 lat. Organizacja dała się poznać z aktywnej działalności na rzecz umacniania wiary, działań kulturalnych a także charytatywnych jak m.in. utworzenie 18 lat temu działającej do dzisiaj stołówki dla ubogich i bezrobotnych. P. profesor zasłynął licznymi publikacjami naukowymi w kilku językach. Zasiada w komisjach PAN, jest członkiem m.in. Międzynarodowego Królewskiego Towarzystwa Antropologicznego i wielu innych. Redaktor naczelny periodyku popularnonaukowego Czas Kultury. Uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Wybitny znawca kultury Indian amerykańskich. Promotor naszego regionu. Galę uświetnił wykład p. profesora dot. dystansu społecznego, jego funkcji i znaczeń na przestrzeni dziejów. Uroczystość zamknął występ piosenkarki P. Bianki Urbańskiej.

Należy dodać, że gali wręczenia Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina towarzyszył finisaż wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II,który był inauguracją XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej
w Szubinie.

Zarząd Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego dziękuje za wielkoduszne wsparci firmie P. Janowi Skuzie prezesowi firmy Komes w Szubinie.