Powstańcy Wielkopolscy Patronami Naszych Ulic

Szanowni Państwo, 30 grudnia br. Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę nr 315/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2021 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”. Szubińskie Towarzystwo Kulturalne zostało beneficjentem projektu i zdobyło grant w wysokości 2000 zł. Projekt pod nazwą: Powstańcy Wielkopolscy Patronami Naszych Ulic realizowany jest wraz z szubińskim kołem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i Muzeum Ziemi Szubińskiej. Projekt będzie realizowany po zniesieniu ograniczeń w działalności kulturalnej. Koordynatorem projektu jest wiceprezes Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego Kamila Czechowska. Gratulujemy pozostałym zwycięzcą konkursu i dziękujemy Zarządowi Powiatu Nakielskiego za dostrzeżenie naszego projektu.